Gallery - Sketches
Yaroslav Zyablov. Yellow leaves by the blue water.
Yellow leaves by the blue water.
Yellow leaves by the blue water. Oil on board 18х24cm.