Gallery - Sketches
Yaroslav Zyablov. White stone
White stone
White stone.2000.Oil on board 20х30