Gallery - Sketches
Yaroslav Zyablov. Monastic garden
Monastic garden
Monastic garden.1999.Oil on board 20х30