Gallery - Sketches
Yaroslav Zyablov. Lubyanka at night
Lubyanka at night
Lubyanka at night.1998.Oil on board 18х24