Gallery - Sketches
Yaroslav Zyablov. Light on a path
Light on a path
Light on a path.1999.Oil on board 24х30