Dynasty - Zyablov Igor Vasil'evich
Yaroslav Zyablov. Muse
Muse
Muse.1995.Oil,canvas 80х70