Dynasty - Zyablov Igor Vasil'evich
Yaroslav Zyablov. In Arcadia before...(left part of triptych)
In Arcadia before...(left part of triptych)
In Arcadia before...(left part of triptych).1995.Oil,canvas 90х80