Dynasty - Zyablov Igor Vasil'evich
Yaroslav Zyablov. Fern flower
Fern flower
Fern flower.1995.Oil,canvas 90х80