Dynasty - Zyablov Igor Vasil'evich
Yaroslav Zyablov. Artist and model
Artist and model
Artist and model.1993.Oil,canvas 80х60