Dynasty - Zyablov Igor Vasil'evich
Yaroslav Zyablov. Angel of white wine
Angel of white wine
Angel of white wine.2000.Oil,canvas 60х45